top of page

פציעות ספורט

פציעות ספורט

כאשר מטפלים בפציעות ספורט, יש להתייחס לאופן שבו העומסים שאנו מפעילים בעת האימון משפיעים עלינו ולהבין את הסיבה שבגללה אנו מתקשים להתמודד עם העומסים הללו.
לדוגמא
האם חוסר איזון שרירי גורם לעומס מוגבר באיזור מסויים?
האם מגבלה תנועתית גורמת לחוסר איזון שרירי ולטונוס בלתי תקין?
האם מבנה גוף גורם לחלוקת עומסים בלתי תקינה ולדפוסי פיצוי שגורמים לכאב?
האם טכניקה לא מדוייקת גורמת לתבנית תנועתית לקויה ולעומס מוגבר על מבנים מוסיימים?
האם טונוס שרירי מקומי מוגבר משפיע על זרימת הדם לרקמות?
ועוד ועוד..
על מנת להבין מדוע ישנו עומס מוגבר על איזור מסויים בגוף, יש להביא בחשבון הן את אופי הפעילות ועצימותה והן את דפוסי התנועה ותבניות הפיצוי שקיימות בכל אחד מאיתנו באופן אישי ולכן יש לבחון את הפציעה תוך התחשבות בגורמים שונים שמשפיעים על חלוקת העומסים בגוף כגון מבנה הגוף, יציבה, אורח החיים וכן פציעות ישנות.
בטיפול אנו נתעמק ונבין את כל המרכיבים בתמונה וכך אוכל להתאים את הטיפול הנכון לכל אחד במטרה להגיע לאיזון שיאפשר הקלה על כאבים ושיפור ביצועים.

bottom of page