top of page

כאבים וקליקים בלסת

כאבים וקליקים בלסת

שרירי הלעיסה המפעילים את הלסת הם בין השרירים החזקים ביותר בגוף, ולכן מתחים רבים עשויים להצטבר בו ולהשפיע על המבנים השונים המחוברים אליו ולגרום לחוסר איזון רקמתי, מגבלות מפרקיות וכאבים קרובים ומרוחקים.
העצמות המרכיבות את מפרק הלסת מחוברות על ידי שרירים ורצועות הן לעצמות הגולגולת והפנים והן לצוואר, לבית החזה ולשכמות.
כאשר ניגשים לאבחון ולטיפול בלסת יש להתייחס לכל המבנים הללו וליחסים התפקודיים והרקמתיים הקיימים ביניהם.

bottom of page